Sunday, 2 September 2012

Being a mother of a child
Thursday, 12 April 2012

My Poy Sarng Long donation to Fang and Loi Arng Karng, Chiang Mai during April 3-4, 2012


Monday, 9 April 2012

My Mesalong Trip, 17th 18th - March 2012Sunday, 23 October 2011

ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈၵႂၢမ်း

ၼႂ်းမိူင်းၶူင်းၵၢင်လူင်ၼႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇတိတ်းတေႃႇ ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းတိုၼ်းတေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ”ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ”
ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၼႆႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇပႆႇလၢတ်ႈတႄႉ ႁဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းယဝ်ႉ
ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးႁဝ်းလႆႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉတႄႉ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ႁဝ်းယဝ်ႉ။
ႁဝ်းလၢတ်ႈဢီႈသင်ၵႂႃႇၵေႃႈ ႁဝ်းတိုၼ်းတေလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ!

Tuesday, 4 October 2011

OFFICIAL Trang and Nam Proposal Flash Mob at UCLA 9-24-11

Monday, 19 September 2011

For Hsa Ka Ha

Saturday, 10 September 2011

Friday, 9 September 2011

လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ပၢင်ယွၼ်းသူး ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 68 ပီတဵမ်

ပၢင်ယွၼ်းသူးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 68 ပီ တဵမ် (11/ 09/ 2011)